De natuur toegankelijk maken voor iedereen en vooral voor personen met bijzondere noden, door het aanleggen van een geschikt wandelpad in een Natura 2000 zone

Catégories / Axes
Paysage & aménagement du territoire
Projet
25.000€
Duur
2 jaar
Partenaire

Project in samenwerking van de Federatie der Natuurparken van Wallonië en Access-I gesteund door Wallonië.